Aanvraag Unit

Aanvraag Unit

APPLICATION FOR COMMERCIAL LEASE

BANK REFERENTIES

ANDERE KREDIET REFERENTIES

Heeft/is de aanvrager (onder bovengenoemde naam of een andere naam) in het verledenGETEKENDE EN GEDATEERDE FINANCIËLE INFORMATIE

Ondergetekende aanvrager verklaard alle vragen naar waarheid beantwoord te hebben en bij het indienen van informatie geen valse gegevens te hebben verstrekt. Ondergetekende aanvrager is ermee bekend en stemt daarmee in dat SUVAM N.V. de opgegeven referenties eventueel consulteert. Indien tot verificatie van gegevens wordt overgegaan zal daaraan onvoorwaardelijjke medewerking worden verleend.